Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chính sách và quy định chung

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Website https://kompas.com.vn/ thuộc sở hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH KOMPAS (gọi tắt là “Công ty”)

Học viên là (các) cá nhân đã đăng ký và thanh toán học phí Khóa học được đăng tải trên website https://kompas.com.vn/ và hiện đang tham gia Khoá học của Công ty.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Các từ ngữ dưới đây được hiểu và định nghĩa như sau:

Khóa Học: Là chuỗi các buổi học cung cấp bởi Công ty theo một chủ đề nhất định dưới hình thức Offline hoặc Online.

Học phí Khóa Học: là khoản tiền Học viên phải thanh toán cho Công ty để đăng ký và tham gia vào Khoá học dưới hình thức Offline hoặc Online chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng.

Giảng Viên/Chuyên Gia: Là những người có kinh nghiệm và chứng chỉ chuyên môn tương ứng với nội dung của Khóa học, là người hỗ trợ Học viên để giải đáp các vấn đề liên quan tới Khóa học và là người chịu trách nhiệm về chất lượng của Khóa Học.

III. QUY TRÌNH THANH TOÁN HỌC PHÍ KHOÁ HỌC

Quy trình dành cho người mua

Khi có nhu cầu tham gia Khoá học cung cấp bởi Công ty người mua thực hiện theo các bước sau đây:

Tìm hiểu, tham khảo thông tin về Khoá học mà người mua đang quan tâm;

Tham khảo Học phí của Khoá học và các chính sách hỗ trợ Học viên đi kèm;

Dựa trên thông tin tham khảo và thông tin Tài khoản ngân hàng, người mua tiến hành chuyển khoản Học phí với cú pháp nhất định;

Người mua xác nhận thông tin chuyển khoản với Công ty thông qua kênh Chat hỗ trợ;

Người mua nhận được xác nhận từ phía Công ty và tham gia Khoá học;

Quy trình hỗ trợ/bảo hành

Nếu gặp khó khăn về kỹ thuật hoặc thanh toán học phí Khóa học, Học viên liên hệ với Công ty trong giờ hành chính để được hỗ trợ kịp thời theo một trong các hình thức sau:

Hotline: 0376527419

Email: info@kompas.com.vn

IV. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Người mua/Học viên tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website https://kompas.com.vn/. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập của hệ thống website https://kompas.com.vn/. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quyết định của Công ty và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

V. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

Nghiêm cấm Học viên thực hiện một trong các hành động như dưới đây:

Sử dụng tài liệu, hình ảnh Khoá học mà không có sự chấp thuận của Công ty;

Thu hình các bài giảng và phát tán nội dung Khoá học rộng rãi một cách trái phép;

Sử dụng virus, phần mềm độc hại… gây ảnh hưởng đến hoạt động của trang web hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của người khác;

Gửi thư rác;

Sử dụng thông tin của Học viên khác mà không được sự đồng ý của họ;

VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN TRỊ

a. Quyền của Công ty

Yêu cầu Học viên phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực. Trong trường hợp có cơ sở chứng minh Học viên cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục của Việt Nam thì Công ty có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền tham gia Khóa học của Học viên.

Tạm ngừng Khóa học, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung các buổi học của Khóa học nếu Công ty phát hiện Khóa học đó có nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm danh dự và nhân phẩm của người khác.

Tuân thủ Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong các Khoá học được giảng dạy cho Học viên. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công ty. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Chấm dứt ngay quyền tham gia Khóa học của Học viên nếu phát hiện Học viên bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Học viên tiếp tục học có thể dẫn đến phát sinh trách nhiệm pháp lý cho Công ty; thực hiện những hành động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với (các) Học viên khác; thực hiện hành động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền của Học viên và quyền tham gia Khóa học thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Học viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt hiệu lực.

Quyền thay đổi Học phí của các Khóa học và phương thức thanh toán để phù hợp với nhu cầu và hướng phát triển của website https://kompas.com.vn/ cũng như của Công ty.

Quyền không hoàn trả lại Học phí Khóa học trong các trường hợp Học viên thực hiện hành vi vi phạm và bị khóa tài khoản theo (các) quy định được đăng tải trên website https://kompas.com.vn/.

b. Trách nhiệm của Công ty

Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về các Khóa học giảng dạy bởi Giảng viên của Công ty.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

Thực hiện đầy đủ và đúng theo các chính sách, quy định đã được đăng tải trên website https://kompas.com.vn/.

VII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM HỌC VIÊN

a. Quyền của Học viên

Hưởng các chính sách ưu đãi tại từng thời điểm và theo từng Khóa học. Chính sách ưu đãi sẽ được đăng tải trực tiếp trên trang chủ của website https://kompas.com.vn/ và các kênh thông tin khác.

Đóng góp ý kiến với Công ty trong quá trình tham gia Khoá học, mọi kiến nghị được gửi trực tiếp qua thư, điện thoại, email. Tất cả các ý kiến, thắc mắc sẽ được Công ty giải đáp trong thời gian ngắn nhất có thể.

Các quyền lợi khác được đăng tải trên website https://kompas.com.vn/.

b. Trách nhiệm của Học viên

Chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập Microsoft Team cho các Khoá học Online và mọi hoạt động dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử của mình. Học viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty về những hành vi sử dụng trái phép tài khoản để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Không sử dụng Khóa học hoặc/và dịch vụ cung cấp bởi Công ty vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website https://kompas.com.vn/ và Công ty.

Không sao chép, sửa đổi, truyền bá, phân phối bài giảng, tài liệu, hình ảnh của các Khóa học hay tạo các công cụ tương tự như của website https://kompas.com.vn/.

Không được thực hiện (những) hành động làm ảnh hưởng hoặc/và gây mất uy tín của Công ty dưới mọi hình thức như: gây mất đoàn kết giữa các Học viên, tuyên truyền, phổ biến thông tin sai sự thật, nói xấu Công ty.

VIII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Các Chính sách và quy định có hiệu lực kể từ thời điểm được Công ty đăng lên website https://kompas.com.vn/. Công ty có quyền điều chỉnh, thay đổi nội dung của (các) Chính sách/Quy định cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo đến Học Viên trước khi áp dụng bằng hình thức đăng tải công khai lên website https://kompas.com.vn/. Chính sách/Quy định sửa đổi/bổ sung có hiệu lực sau 2 giờ kể từ giờ được đăng tải trên website https://kompas.com.vn/. Việc Học viên tiếp tục sử dụng Khóa học sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực đồng nghĩa với việc Học viên đã chấp nhận Chính sách/Quy định sửa đổi này.

Quy trình xác nhận, hoàn, hủy khóa học

1. Quy trình xác nhận đơn hàng

Sau khi thực hiện thanh toán Học phí Khoá học, Học viên gửi thông tin cá nhân bao gồm họ và tên, email và số điện thoại vào khung Chat hỗ trợ để được xác nhận đơn hàng.

Sau khi thực hiện thanh toán Học phí Khoá học, Học viên gửi thông tin cá nhân bao gồm họ và tên, email và số điện thoại vào khung Chat hỗ trợ để được xác nhận đơn hàng.

Đơn hàng được xác nhận bằng email từ KOMPAS với thông tin chi tiết về Khoá học, ngày khai giảng, thời gian học và các tài liệu cần thiết cho Khoá học.

2. Quy trình hủy đơn hàng

Do đặc thù của phương thức thanh toán, các thông tin kích hoạt được gửi đến Khách hàng ngay sau khi thanh toán, KOMPAS không tiếp nhận yêu cầu hủy đơn hàng đối với các đơn hàng được thực hiện thông qua hình thức thanh toán chuyển khoản/thanh toán trực tuyến.

Mọi yêu cầu hủy đơn hàng được chuyển sang xử lý với yêu cầu đổi trả hàng và hoàn tiền.

3. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Nếu Khách hàng đang học cảm thấy khóa học không hiệu quả, khách hàng có thể gọi đến hotline 0376.527.419 hoặc liên hệ email info@kompas.com.vn để được tư vấn chuyển đổi sang khóa học khác, bảo lưu hoặc KOMPAS sẽ hoàn trả lại số tiền.

3.1. Điều kiện đổi khóa học:

Thời gian email của khách hàng gửi đến email của Công ty 10 ngày kể từ ngày thanh toán.

Thời lượng học chưa quá 20%.

3.2. Điều kiện bảo lưu khoá học:

3.3. Điều kiện xét lý do hoàn tiền:

Thời gian yêu cầu hoàn tiền không quá 365 ngày kể từ ngày thanh toán.

Thời lượng học chưa quá 20%.

Các lỗi kỹ thuật liên quan đến khóa học phát sinh do KOMPAS

Các lỗi thanh toán: thanh toán thừa, thanh toán trùng đơn hàng

Các lý do khác do phía KOMPAS phê duyệt. (không vi phạm các điều 2 chính sách hoàn tiền)

Xin lưu ý:

Tất cả các lý do hoàn tiền đều phải có xem xét và chứng minh bằng hình ảnh.

KOMPAS giữ toàn quyền trong quyết định hoàn tiền cho khách hàng.

Vui lòng làm theo hướng dẫn hoàn tiền tại đây để KOMPAS có thể hoàn tiền cho quý khách.

Email về info@kompas.com.vn với nội dung sau:

TIÊU ĐỀ: HỌC VIÊN…. YÊU CẦU HOÀN TIỀN HỌC PHÍ

* Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: (Khách hàng lưu ý, bắt buộc phải điền đầy đủ họ tên)

Số điện thoại đăng ký:

Email đăng ký:

Khóa học đã thanh toán:

Số tiền thanh toán:

Lý do muốn hoàn tiền

* Thông tin tài khoản:

Tên chủ tài khoản:

Số tài khoản:

Ngân hàng – Tên chi nhánh

Lưu ý: khách hàng cần điền đầy đủ các thông tin để được xử lý yêu cầu hoàn tiền.

3.4. KOMPAS không hoàn tiền với các trường hợp sau:

Các vấn đề phát sinh từ phía học viên:

Khách hàng nhầm lẫn khóa học (Ví dụ: xem quảng cáo khóa học tương tự của trung tâm khác nhưng đặt mua bên KOMPAS)

Lỗi kĩ thuật từ phía học viên: trong quá trình học, nếu học viên gặp các lỗi kĩ thuật khách quan (thiết bị hư hỏng, đường truyền mạng không đáp ứng, trình duyệt cũ không học được, …)

Do chưa đọc kỹ thông tin về khóa học: Học viên vui lòng tra cứu thông tin về khóa học trước khi tiến hành mua.

Khách hàng đưa ra các lý do chung chung (Ví dụ: Không thích học nữa, không phù hợp, không làm được theo khóa học, …)

3.5. Thời gian hoàn tiền

Thời gian hoàn tiền phụ thuộc vào hình thức thanh toán ban đầu của quý khách hàng.

Thanh toán qua phương thức chuyển khoản ngân hàng: Thời gian hoàn tiền trong vòng 5 – 7 ngày kể từ lúc yêu cầu hoàn tiền được phê duyệt.

Thanh toán tiền mặt tại văn phòng Công ty: Thời gian hoàn tiền trong vòng 15 ngày.

3.6. Phương thức hoàn tiền:

Nhằm tạo sự thuận lợi cho khách hàng, KOMPAS thực hiện hình thức hoàn tiền duy nhất là Chuyển Khoản Ngân Hàng. Do đó, khi yêu cầu hoàn tiền quý khách phải cung cấp số tài khoản ngân hàng nhận tiền cho KOMPAS.

3.7. Phí được hoàn

KOMPAS thực hiện hoàn tiền theo phương thức chuyển khoản ngân hàng, phí chuyển khoản nếu có phát sinh do khách hàng chịu chi phí. Tùy thuộc vào ngân hàng nhận, chi phí chuyển khoản sẽ khác nhau. Quý khách liên hệ với chuyên viên CSKH để biết thêm chi tiết.

Khách hàng thanh toán qua phương thức chuyển khoản ngân hàng: số tiền KH nhận được = số tiền KOMPAS nhận được – chi phí chuyển khoản

Khách hàng thanh toán bằng hình thức trực tiếp: số tiền KH nhận được = số tiền KOMPAS nhận được – chi phí chuyển khoản

3.8. Xác thực thông tin khi hoàn tiền

Để đảm bảo tính bảo mật cho khách hàng khi hoàn tiền, KOMPAS sẽ tiến hành xác thực thông tin của quý khách hàng.

Khách hàng phải dùng Email đã đăng ký với KOMPAS để gửi thông tin yêu cầu hoàn tiền. Tên khóa học yêu cầu hoàn tiền, Email đăng ký trên hệ thống phải trùng khớp nhau.

Trong trường hợp quý khách không sử dụng email để đăng ký ban đầu, vui lòng liên hệ với nhân viên tại Hotline 0376527419 để được hướng dẫn thêm.

3.9. Chính sách hoàn tiền khi mua Combo

Combo là nhóm các khóa học được bán với chính sách giảm giá đặc biệt. Khách hàng không thể hoàn tiền cho một khóa học trong Combo mà phải hủy toàn bộ combo đó. Nếu quý khách có nhu cầu mua lại một khóa học trong bộ combo, vui lòng mua lại với chính sách giá mới.

3.10. Các vấn đề hỏi đáp khác

Tôi muốn hoàn tiền bằng hình thức thanh toán ban đầu có được không?

Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, KOMPAS chọn thực hiện hoàn tiền bằng hình thức Chuyển Khoản Ngân Hàng, đây là hình thức thanh toán nhanh nhất.

Tại sao thanh toán bằng tiền mặt lại hoàn tiền lâu hơn?

Vì hình thức thanh toán tiền mặt, tiền không về trực tiếp KOMPAS mà phải chờ đối tác thanh toán kiểm tra lại. Với hình thức thanh toán tiền mặt mang nhiều bất tiện, nên chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng thanh toán Online.

Tại sao tôi phải chịu phí chuyển khoản? Để tạo sự tiện lợi cho khách hàng, thời gian hoàn tiền rút ngắn, chúng tôi sẽ tiến hành chuyển khoản qua ngân hàng do quý khách hàng yêu cầu.

Các vấn đề khác cần tìm hiểu thêm về chính sách hoàn tiền, vui lòng liên hệ email info@kompas.com.vn hoặc hotline 0376.527.419 để tìm hiểu thêm thông tin.